Bureau De Knotwilg

Groene communicatie

Welkom

Bureau De Knotwilg schrijft blogs, beschrijvingen van wandelroutes, artikelen, brochures met betrekking tot natuur, landschap en cultuur(historie).

Bureau De Knotwilg wil uitnodigen, informeren, inventariseren, laten beleven, toelichten met betrekking tot deze drie factoren die voor een belangrijk deel onze leefomgeving vormen. Aangevuld met, waar mogelijk, eigen foto’s.

Het is geworteld in de Over-Betuwe maar schuwt de wereld daar buiten zeker niet.

In overleg vinden we een vorm en manier om de informatie en bedoeling van u als opdrachtgever vorm en zeggingskracht te geven.


 

 Recente blogs:

Park Lingezegen:

Rivierjutter (Ruimte voor de Rivier)

 


 

Opdrachten van de laatste tijd:

project opdrachtgever
Inventarisaties van vegetatie in het Zeegbos, Arnhem Uiterwaarde
Beschrijving van wandelroutes Gemeente Overbetuwe
Plan voor Inpassings bedrijf in het landschap Cobb/Hybro
Inventarisatie landschapselementen Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Inventarisatie van natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke waarden in deel uiterwaarden, in kaart gebracht (in samenwerking met bureaus Hemmen en De Natuursprong) Rijkswaterstaat Oost-Nederland
Folder Ommetje De Park Directie Park Lingezegen
Blogs over natuur in Park Lingezegen Directie Park Lingezegen
Blogs over beleving Ruimte voor de Rivier Ruimte voor de Rivier